Veri ve Dosya Güvenliği

sibergüvenlik.net / Veri ve Dosya Güvenliği / INVENTO Veri ve Dosya Güvenliği Çözümleri /Kurumların dosya sunucularında, bulut ortamlarında ve veri tabanlarında bulunan kritik verilerini iç ve dış saldırılara karşı korunması kritik öneme sahiptir. İlgili verilerin güvenli kanallardan transfer edilmesi, raporlanması, hassas verilerin keşfedilerek şifreli-maskeli verilere dönüştürülmesi ve güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir.

INVENTO Veri ve Dosya Güvenliği Çözümleri

Kurumların dosya sunucularında, bulut ortamlarında ve veri tabanlarında bulunan kritik verilerini iç ve dış saldırılara karşı korunması kritik öneme sahiptir. Bu sebeple verilerin kimler tarafından, nasıl ve ne amaçla kullanıldığını takip etmek, izlemek ve gerektiğinde önlem almak gerekmektedir. 

İlgili verilerin güvenli kanallardan transfer edilmesi, raporlanması, hassas verilerin keşfedilerek şifreli-maskeli verilere dönüştürülmesi ve güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Çözüm Setleri

Veri Keşif

Maskeleme

Etiketleme

Anonimleştirme ve Silme

DLP Kriptolama

Transfer Yönetimi

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

INVENTO'nun İŞ ORTAKLARI