Olgunluk Denetimi

sibergüvenlik.net / Olgunluk Denetimi / INVENTO Olgunluk Denetim Hizmetleri / COBIT, TISAX gibi bazı çerçevelerde olgunluk seviyeleri belirlenmiştir. Kurumlar bu modellere göre mevcut olgunluk durumlarını değerlendirmek veya bir üst olgunluk seviyesine çıkmak için gereksinmelerini belirlemek istediklerinde invento olarak mevcut durumu analiz etmekte ve bir üst olgunluk seviyesine geçmek için uyum haritasını içeren çalışma yapılmaktadır.

INVENTO Olgunluk Denetim Hizmetleri:

COBIT, TISAX gibi bazı çerçevelerde olgunluk seviyeleri belirlenmiştir. Kurumlar bu modellere göre mevcut olgunluk durumlarını değerlendirmek veya bir üst olgunluk seviyesine çıkmak için gereksinmelerini belirlemek istediklerinde invento olarak mevcut durumu analiz etmekte ve bir üst olgunluk seviyesine geçmek için uyum haritasını içeren çalışma yapılmaktadır.

COBIT Mevcut Durum Analizi ve Olgunluk Seviyesi Hizmeti
Deneyimli danışman kadromuzla yaptığımız çalışmalar ile kurulunuzun olgunluk seviyesinin belirliyor, iş hedeflerinin bilgi teknolojileri stratejileri ile ne derecede örtüştüğü, kurumun ve bilgi teknolojilerinin regülasyon ve standartlara ne derecede uyumlu olduğu ve bilgi teknolojileri altyapısının hedeflere ulaşmadaki yeterliliği gibi konularda incelemeler yapıyor ve size detaylı bir rapor sunuyoruz.

TISAX Mevcut Durum Analizi ve Olgunluk Seviyesi Hizmeti
Danışmanlarımız süreç, sistem ve uygulamalarınızı detaylı şekilde değerlendirerek mevcut durumdaki güvenlik süreçlerinizin VDA ISA Kataloğunun maddelerini ne derece karşıladığını ve gerekli iyileştirme önerilerini detaylı bir rapor halinde size sunmaktadır.

Denetim Hizmetleri Çözümleri

Firmaların bağımsız bir göz tarafından güvenlik olgunluk seviyelerinin değerlendirilmesi başta olmak üzere, gerekli yetkinlik veya zaman kaynağı bulamayan firmalar için de tedarikçi denetimlerini veya iç denetimlerini, gerekli kaynağı içeride tutmanıza ihtiyaç bırakmadan INVENTO olarak biz sağlıyoruz.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

INVENTO'nun İŞ ORTAKLARI