ISO27001 Kişisel Veri

sibergüvenlik.net / ISO27001 Kişisel Veri / INVENTO ISO27001 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Çerçeve Danışmanlığı / KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (General Data Protection Regulation) gibi regüle etmek yerine bu regülasyonların firma içerisinde Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al döngüsü içerisinde işletilmesini sağlayan standarttır.

INVENTO ISO27001 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Çerçeve Danışmanlığı

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (General Data Protection Regulation) gibi regüle etmek yerine bu regülasyonların firma içerisinde Planla -  Uygula - Kontrol Et - Önlem Al döngüsü içerisinde işletilmesini sağlayan standarttır.

Uçtan Uca Kurulum:
Firmanın bilgi güvenliği ile birlikte kişisel veri içeren süreçlerini sürdürülebilir ve kontrol edilebilir bir düzene oturtmak için uygulanan bu hizmet kapsamının belirlenmesi sonrası, belgelendirme adımına kadar ki tüm süreçlerde (eğitimler, varlık ve risk çalıştayları, dokümantasyon, atamalar, iç denetim vs) çalışmaları gerçekleştirmek ve belge alınmasını sağlamaktayız.

Mevcut Durum Analizi Hizmeti:
Danışmanlarımız süreç, sistem ve uygulamalarınızı detaylı şekilde değerlendirerek mevcut durumdaki güvenlik süreçlerinizin ISO27701 standardının gereksinimlerini ne derece karşıladığını ve gerekli iyileştirme önerilerini detaylı bir rapor halinde size sunmaktadır.

İç Denetim Hizmeti:
Kişisel veri yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve süreçlerdeki değişiklikleri kontrol etmek adına gerekli olan iç denetim çalışmalarını sizler adına yapmakta, iç denetime bir sonraki sene dahil olması planlanan kişilere iş üzerinde nasıl yapıldığı anlatılmakta, iç denetim planı, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporları ile süreç tamamlanmaktadır.

Eğitim Hizmeti:
Kişisel Veri Yönetim Sistemi kapsamında kurumun ihtiyaç duyacağı ISO27701 bilgilendirme, Kuruma özel farkındalık Eğitimleri ve İç denetçi eğitimleri Invento tarafından verilmektedir.

INVENTO Çerçeve Danışmanlığı Çözümleri hakkında...
ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO22301 İş Sürekliliği, ISO20000 / ITIL Hizmet Yönetimi, COBIT, PCIDSS, TISAX gibi belirli bir çerçeveye uyum konusunda INVENTO tarafından verilen detaylı çözümlerdir.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

INVENTO'nun İŞ ORTAKLARI