ISO27001 Bilgi Güvenliği

sibergüvenlik.net / ISO27001 / INVENTO ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Çerçeve Danışmanlığı / Kurum için önem arz eden bilgi varlıklarının etkin bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) altında güvenli bir şekilde işlenmesi, iletilmesi ve saklanmasını amaçlamaktadır.

INVENTO ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Çerçeve Danışmanlığı

Kurum için önem arz eden bilgi varlıklarının etkin bir  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) altında güvenli bir şekilde işlenmesi, iletilmesi ve saklanmasını amaçlamaktadır.

Uçtan Uca Kurulum:
Firmanın kapsamının belirlenmesi sonrası, belgelendirme adımına kadarki tüm süreçlerde (eğitimler, varlık ve risk çalıştayları, dokümantasyon, atamalar, iç denetim vs) çalışmaları gerçekleştirmek ve belge alınmasını sağladığımız hizmetimizdir. Zorunlu regülasyon kapsamında ek uzmanlıklar gerekmesi durumunda ( Örneğin, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında Gümrük Müşavirliği gibi) anahtar teslim çözümler de sunmaktayız.

Mevcut Durum Analizi:
Danışmanlarımız süreç, sistem ve uygulamalarınızı detaylı şekilde değerlendirerek mevcut durumdaki güvenlik süreçlerinizin ISO27001 standardının gereksinimlerini ne derece karşıladığını ve gerekli iyileştirme önerilerini detaylı bir rapor halinde size sunmaktadır.

İç Denetim Hizmeti:
BGYS kapsamında her yıl zorunlu olan iç denetim çalışmalarını sizler adına yapmakta, iç denetime bir sonraki sene dahil olması planlanan kişilere iş üzerinde nasıl yapıldığı anlatılmakta, iç denetim planı, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporları ile süreç tamamlanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Yöneticisi Tedariği (CISO):
Bilgi güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması birçok firma tarafından gerek yeterli kaynağın bulunmaması gerekse işletiminin bilinememesi gibi nedenlerle zorlanılan bir süreçtir. Bu aşamada, Invento size CISO tedariği sağlayarak, sizin adınıza bilgi güvenliği süreçlerini birebir sizler adına yürütmektedir.

Eğitim Hizmeti:
BGYS kapsamında kurumun ihtiyaç duyacağı ISO27001 bilgilendirme, ISO27001 Varlık Envanteri ve Risk Analizi Eğitimleri, Kuruma özel farkındalık Eğitimleri ve İç denetçi eğitimleri Invento tarafından verilmektedir.

INVENTO Çerçeve Danışmanlığı Çözümleri hakkında...
ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO22301 İş Sürekliliği, ISO20000 / ITIL Hizmet Yönetimi, COBIT, PCIDSS, TISAX gibi belirli bir çerçeveye uyum konusunda INVENTO tarafından verilen detaylı çözümlerdir.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

INVENTO'nun İŞ ORTAKLARI