ISO22301 İş Sürekliliği

sibergüvenlik.net / ISO22301 İş Sürekliliği / INVENTO ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Çerçeve Danışmanlığı / Büyük küçük ayrımı yapmaksızın her kurumun beklenmedik (bilgi güvenliği ihlali, çevresel faktörler vs) durumlarda faaliyetlerini aksatmadan devam ettirebilmesine yardımcı olacak bir yapının nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini belirleyen standartlar bütünüdür.

INVENTO ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Çerçeve Danışmanlığı

Büyük küçük ayrımı yapmaksızın her kurumun beklenmedik (bilgi güvenliği ihlali, çevresel faktörler vs) durumlarda faaliyetlerini aksatmadan devam ettirebilmesine yardımcı olacak bir yapının nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini belirleyen standartlar bütünüdür.

Uçtan Uca Kurulum Hizmeti:
Firmanın kapsamının belirlenmesi sonrası, belgelendirme adımına kadarki tüm süreçlerde (eğitimler, varlık ve risk çalıştayları, dokümantasyon, atamalar, iç denetim vs) çalışmaları gerçekleştirmek ve belge alınmasını sağlamaktayız.

Mevcut Durum Analizi Hizmeti:
Mevcut durumdaki güvenlik süreçlerinizi detaylı bir şekilde değerlendirerek ISO22301 standardının gereksinimlerini ne derece karşıladığınızı detaylı bir rapor halinde size sunuyor ve bununla birlikte süreçlerinizin daha iyi hale gelmesi adına iyileştirme önerilerimizi yapıyoruz.

İç Denetim Hizmeti:
Kurulmuş olan İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin işlerliğini ölçmek için sizler adına iç denetim hizmeti yapmakta ve tarafınıza iç denetim planı, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporlarını sunmaktayız.

Eğitim Hizmeti:
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında firmanızın ihtiyaç duyacağı ISO22301 bilgilendirme, kuruma özel farkındalık ve gerekli bütün eğitimler tarafımızca sağlanmaktadır.

INVENTO Çerçeve Danışmanlığı Çözümleri hakkında...
ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO22301 İş Sürekliliği, ISO20000 / ITIL Hizmet Yönetimi, COBIT, PCIDSS, TISAX gibi belirli bir çerçeveye uyum konusunda INVENTO tarafından verilen detaylı çözümlerdir.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

INVENTO'nun İŞ ORTAKLARI