ISO20000 Hizmet

sibergüvenlik.net / ISO20000 Hizmet / INVENTO ISO20000 Hizmet Yönetim Sistemi Çerçeve Danışmanlığı / Hizmet Yönetimi konusunda en iyi örneklerin ve altyapıların belirtildiği ITIL (IT Infrastructure Library) çevresinin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini belirten ISO20000, kurumun hizmet yönetimi konusunda sertifikalanmasını da sağlamaktadır.

INVENTO ISO20000 Hizmet Yönetim Sistemi Çerçeve Danışmanlığı

Hizmet Yönetimi konusunda en iyi örneklerin ve altyapıların belirtildiği ITIL (IT Infrastructure Library) çevresinin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini belirten ISO20000, kurumun hizmet yönetimi konusunda sertifikalanmasını da sağlamaktadır.

Uçtan Uca Kurulum Hizmeti:
ISO20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sitemini kurmak amacıyla yaptığımız bu çalışma firmanın kapsamının belirlenmesi sonrası, belgelendirme adımına kadarki tüm süreçlerde (eğitimler, hizmet katalog çalıştayları, SLA, OLA, UC gibi dokümantasyonlar, atamalar, iç denetim gibi) çalışmaları gerçekleştirmek ve belge alınmasını sağlamaktayız.

Mevcut Durum Analizi Hizmeti:
Mevcut durumdaki güvenlik süreçlerinizi detaylı bir şekilde değerlendirerek mevcut durum ile ISO20000 standardının gereksinimleri arasındaki farkları ortaya koyuyor, detaylı bir rapor halinde size sunuyor ve bununla birlikte süreçlerinizin daha iyi hale gelmesi adına iyileştirme önerilerimizi yapıyoruz.

İç Denetim Hizmeti:
Kurulmuş olan ve mevcut durumda işlettiğiniz Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sisteminin işlerliğini ölçmek için sizler adına iç denetim hizmeti yapmakta ve tarafınıza iç denetim planı, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporlarını sunmaktayız.

Eğitim Hizmeti:
Hizmet Yönetim Sistemi kapsamında firmanızın ihtiyaç duyacağı ISO20000 bilgilendirme, kuruma özel farkındalık ve gerekli bütün eğitimler tarafımızca sağlanmaktadır.

INVENTO Çerçeve Danışmanlığı Çözümleri hakkında...
ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO22301 İş Sürekliliği, ISO20000 / ITIL Hizmet Yönetimi, COBIT, PCIDSS, TISAX gibi belirli bir çerçeveye uyum konusunda INVENTO tarafından verilen detaylı çözümlerdir.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

INVENTO'nun İŞ ORTAKLARI