İç Denetim

İç Denetim / INVENTO İç Denetim Hizmetleri / Gerekli zaman ve yetkinliğin bulunmadığı veya farklı bir göz ile iç tetkiklerin yapılması istenildiği durumlarda, bilgi güvenliğinin dahil olduğu tüm standart, regülasyon veya yasal mevzuatlara göre kurumunuzun belirlediği kapsamlarda iç denetim hizmetlerinizi sizler adına yapmakta ve talep olması durumunda sizin formatlarınıza göre raporlama yapılmaktadır.

INVENTO İç Denetim Hizmetleri:

Gerekli zaman ve yetkinliğin bulunmadığı veya farklı bir göz ile iç tetkiklerin yapılması istenildiği durumlarda, bilgi güvenliğinin dahil olduğu tüm standart, regülasyon veya yasal mevzuatlara göre kurumunuzun belirlediği kapsamlarda iç denetim hizmetlerinizi sizler adına yapmakta ve talep olması durumunda sizin formatlarınıza göre raporlama yapılmaktadır.

ISO27001 İç Denetim Hizmeti
BGYS kapsamında her yıl zorunlu olan iç denetim çalışmalarını sizler adına yapmakta, iç denetime bir sonraki sene dahil olması planlanan kişilere iş üzerinde nasıl yapıldığı anlatılmakta, iç denetim planı, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporları ile süreç tamamlanmaktadır.

ISO27701 İç Denetim Hizmeti
Kişisel veri yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve süreçlerdeki değişiklikleri kontrol etmek adına gerekli olan iç denetim çalışmalarını sizler adına yapmakta, iç denetime bir sonraki sene dahil olması planlanan kişilere iş üzerinde nasıl yapıldığı anlatılmakta, iç denetim planı, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporları ile süreç tamamlanmaktadır.

ISO22301 İç Denetim Hizmeti
Kurulmuş olan İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin işlerliğini ölçmek için sizler adına iç denetim hizmeti yapmakta ve tarafınıza iç denetim planı, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporlarını sunmaktayız.

ISO20000 İç Denetim Hizmeti 
Kurulmuş olan ve mevcut durumda işlettiğiniz Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sisteminin işlerliğini ölçmek için sizler adına iç denetim hizmeti yapmakta ve tarafınıza iç denetim planı, iç denetim soru listeleri ve iç denetim raporlarını sunmaktayız.

Denetim Hizmetleri Çözümleri

Firmaların bağımsız bir göz tarafından güvenlik olgunluk seviyelerinin değerlendirilmesi başta olmak üzere, gerekli yetkinlik veya zaman kaynağı bulamayan firmalar için de tedarikçi denetimlerini veya iç denetimlerini, gerekli kaynağı içeride tutmanıza ihtiyaç bırakmadan INVENTO olarak biz sağlıyoruz.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

INVENTO'nun İŞ ORTAKLARI